Loading map...

Chi tiết sản phẩm

Đèn dầu đồng xưa "antique copper oil lamp" giá trị đẳng cấp vượt thời gian.
Không có thước đo về giá, giá phụ thuộc vào sự cảm nhận của người chơi và người bán

* Xuất xứ Pháp, toàn thân bằng đồng. họng chuẩn 5.2cm
* Kích thước: cao tổng thể 72cm, đk bầu 15cm, đk đế 17cm